Печат върху перфофолио

Спечелете рекламната площ на витрината си без да губите видимост и светлина отвътре – навън.
Перфо фолиото е PVC фолио с малки дупчици. Лепи се от външната страна на витрината. Отвън навътре през деня не се вижда. Рекламата отнема погледа. Отвътре навън през него се вижда - като през едва затъмнено стъкло.